Giá Dây Chuyền Bạc 3 Cây Dck0012, Dây Chuyền Bạc Nam Kiểu Mắt Xích Đặc Loại 3 Cây

Cam kết chuẩn Bạc ta cao cấpCam kết giá bán Dây chuyền bội nghĩa nam 3 cây làm từ chất liệu bạc ta cao cấp rất tốt thị trường
Bảo hành unique Bạc trọn đời
Đền tiền nếu bạc bẽo kém chất lượng
Cam kết Dây chuyền bạc nam 3 cây làm từ chất liệu bạc ta cao cấp hệt như mô tả, hình ảnh thật
Miễn tầm giá làm sáng bóng loáng trọn đời
1,050,000₫ 920,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6555,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_day-chuyen-nam":"mau-2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1250000,"display_regular_price":1350000,"image":"title":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh cho phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","caption":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh mang đến phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","url":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg","alt":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh cho phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-600x601.jpg","srcset":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-600x601.jpg 600w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-798x800.jpg 798w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-1022x1024.jpg 1022w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-300x300.jpg 300w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-768x770.jpg 768w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-100x100.jpg 100w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg 1284w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg","full_src_w":1284,"full_src_h":1287,"gallery_thumbnail_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":601,"image_id":6551,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,350,000₫ 1,250,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6556,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_day-chuyen-nam":"mau-3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1850000,"display_regular_price":2050000,"image":"title":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh mang lại phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","caption":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh mang lại phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","url":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg","alt":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh cho phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-600x601.jpg","srcset":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-600x601.jpg 600w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-798x800.jpg 798w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-1022x1024.jpg 1022w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-300x300.jpg 300w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-768x770.jpg 768w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-100x100.jpg 100w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg 1284w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg","full_src_w":1284,"full_src_h":1287,"gallery_thumbnail_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":601,"image_id":6551,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,050,000₫ 1,850,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6557,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_day-chuyen-nam":"mau-4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2350000,"display_regular_price":2500000,"image":"title":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh đến phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","caption":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh mang lại phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","url":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg","alt":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh cho phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-600x601.jpg","srcset":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-600x601.jpg 600w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-798x800.jpg 798w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-1022x1024.jpg 1022w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-300x300.jpg 300w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-768x770.jpg 768w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-100x100.jpg 100w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg 1284w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg","full_src_w":1284,"full_src_h":1287,"gallery_thumbnail_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":601,"image_id":6551,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2,500,000₫ 2,350,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6558,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_day-chuyen-nam":"mau-5","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3250000,"display_regular_price":3650000,"image":"title":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh đến phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","caption":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh đến phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","url":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg","alt":"Du00e2y chuyu1ec1n bu1ea1c du00e0nh mang lại phu00e1i mu1ea1nh tru1ecdng lu01b0u1ee3ng 3 cu00e2y","src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-600x601.jpg","srcset":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-600x601.jpg 600w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-798x800.jpg 798w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-1022x1024.jpg 1022w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-300x300.jpg 300w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-768x770.jpg 768w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-100x100.jpg 100w, https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg 1284w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01.jpg","full_src_w":1284,"full_src_h":1287,"gallery_thumbnail_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://bsj.vn/wp-content/uploads/2024/03/day-chuyen-bac-nam-3-cay-bac-ta-cao-cap-01-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":601,"image_id":6551,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3,650,000₫ 3,250,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6559,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Dây chuyền nam

*

Dây Chuyền bội nghĩa Nam phương diện Long Phụng - Dây Xích 3 CâyTrang sức bạc tình nam đã là chọn lựa của đại nhiều số các bạn trẻ, dây chuyền sản xuất bạc phái nam cũng vậy, ko những giá thành hợp lý ngoài ra đem lại cho mình nam phong thái độc đáo, năng cồn nhưng không kém phần thanh lịch trọng. Dây chuyền bạc nam phương diện long phụng – dây xích 3 cây là trong những dây chuyền bạc bẽo nam độc đáo và khác biệt đó.

Bạn đang xem: Giá dây chuyền bạc 3 cây

Dây chuyền bội nghĩa nam phương diện long phụng – Dây xích 3 cây thi công độc đáo, quý phái trọng, tinh tế

Dây chuyền bạc nam mặt long phụng – Dây xích 3 cây thiết kế dạng đôi mắt xích, móc nối liên tục nhau, phóng khoáng, sinh sản vẻ đẹp hết sức sang trọng, thanh lịch với phong cách trẻ trung, năng động.

Sự kết hợp tuyệt đối mang nhiều ý nghĩa 2 trong 1 Rồng và Phụng được nối sát với nhau trong cùng một loại mặt hàng trang sức bạc tình nam, được bao quanh bởi khung bạc tình tròn, lấy điểm nhấn là mọi viên đá nhỏ tuổi gắn bao bọc thành cùng thêm điểm nổi trên thành phầm mặt dây chuyền bạc nam giới này đó là mắt của rồng cùng phụng được tô điểm bởi dá thạch anh màu hồng đậm với viên đá đen đặt bên dưới chân, sinh sản độ sâu cho thành phầm mặt dây chuyền bạc nam mặt long phụng

*

Ý nghĩa sâu sắc của dây chuyền sản xuất bạc nam mặt long phụng – Dây xích 3 cây

Mang ý nghĩa sâu sắc từ ngay trong cái brand name của thành phầm Dây chuyền bạc bẽo nam mặt long phụng – Dây xích 3 cây với chân thành và ý nghĩa mong muốn có đươc cuộc sống êm đềm, hạnh phúc và sum vầy bên mái ấm gia đình của mình

Phượng Hoàng hay nói một cách khác là Phụng Hoàng cũng là 1 trong tứ linh trong tử vi là vua của các loại gồm cánh, tượng trưng mang đến sự phục hồi và vươn lên đến mức đỉnh cao của thành công xuất sắc và thịnh vượng. Rồng được coi như là hình tượng may mắn nhất trong phong thủy biểu tượng của china - là 1 trong những trong tứ linh là hình tượng chính vào phong thủy, dragon tượng trưng mang lại sự bắt đầu tươi mới.

Rồng và Phượng hoàng là đông đảo linh vật thần thoại chỉ có trong truyền thuyết, là những thiêng vật mà nhỏ người muốn muốn mang về nhiều suôn sẻ cho họ. Rồng bảo hộ cho sức khỏe của phái mạnh, Phượng tượng trưng cho việc kiều điễm và vẻ đẹp thiếu nữ tính của phái nữ khi đăt cạnh bên Rồng. Dragon Phượng phối kết hợp lại thay mặt cho hình mẫu vua và hoàng hậu, Sự tồn tại của Rồng cùng Phượng Trong dây chuyền bạc nam phương diện long phụng – dây xích 3 cây luôn là hình tượng cho sự hạnh phúc,ấm no, thành công và có không ít con trai.

Rồng cùng Phượng Hoàng còn là hình tượng của sự âm dương phối hợp rất mạnh khỏe phong thủy. Lúc phượng hoàng đi bình thường với một rồng, thì đó bộc lộ cho một cuộc sống vợ ông xã hạnh phúc. Rồng với chim phượng hoàng có sức mạnh vô biên, là tượng trưng cho năng lượng của khu đất trời, là những loài vật có vượng khí duy nhất trong phong thủy.

Nhanh tay tải ngay sản phẩm dây chuyền bội bạc nam lạ mắt này nhé những chàng trai.


CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Trong quá trình sử dụng thành phầm của xưởng trang sức Bảo Tín nếu có bất kể vấn đề gì tương quan để thành phầm thì quý quý khách hãy liên hệ ngay cùng với xưởng và để được bảo hành.

Chính sách bh của xưởng luôn nhất quán như sau:

1. Đối với các lỗi do thành phầm của xưởng xưởng sẽ bảo hành miễn phí. Đối với quý khách hàng ở xa, mọi giá cả gửi mặt hàng về mang lại xưởng bh xưởng sẽ chịu đựng hết.

2. Lỗi do quý khách xưởng sẽ bảo hành thu phí, người tiêu dùng ở xa sẽ nên chịu hết phí vận chuyển.

3. Khi sản phẩm bị lỗi khách hàng hàng rất có thể trả hàng còn nếu như không thích nữa.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chính sách của trang sức đẹp Bảo Tínluôn đồng hóa như sau:

1. Đổi trả mặt hàng miễn giá thành nếu tạo nên lỗi từ bỏ sản phẩm, các thành phầm bạc si cơ mà bị đen (một số ít các giọt mồ hôi dầu) theo người sẽ thay đổi lên cho bạc bẽo ta (mình khuyên các bạn nên lấy bội nghĩa ta trường hợp có điều kiện hơn một chút - hàng bạc tình ta giá thành cao hơn một chút thôi tuy nhiên dùng lâu bền hơn và được bh trọn đời ạ) giá cả vận gửi đồi mặt hàng từ bội bạc ý lên bạc bẽo ta theo người sẽ hoàn toàn chịu ạ.

2. Trong trường vừa lòng lỗi thành phầm mà khách hàng không còn ao ước đổi sản phẩm nữa bên mình sẽ hoàn vốn đầu tư 100% mang đến khách ạ.

Xem thêm: Sau Khi Mua Hàng, Pnj Có Thu Mua Vàng Trắng Không ? Chính Sách Bảo Hành Và Thu Đổi

Để lại tin nhắn hoặc gọi điện thoại thông minh vào tổng đài âu yếm khách hàng để được phản hồi và cung cấp ngay lập tức.

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Ưu Đãi Miễn Phí ship hàng Tận bên

Nếu Đáp Ứng một trong những 3 Điều khiếu nại Sau:

+ Đơn hàng có ít nhất một sản phẩm trang sức bạc tình thái

+ Đơn hàng cài 2 sản phẩm trở lên, giá bán trị giao dịch trên 250k

+ khách hàng mua lần 2

Địa chỉ vận chuyển: Áp dụng nhận giao hàng trên toàn quốc.

2. Bề ngoài Vận chuyển

+ phục vụ trực tiếp: áp dụng showroom tại trung tâm thành phố Hà Nội

+ ship hàng cod: vận dụng toàn quốc

3. Thời gian giao hàng:

- sản phẩm Có Sẵn

Khu vực Hà Nội: Nếu đặt đơn hàng trước 9h sáng giao dịch sẽ được giao trong giờ chiều cùng ngày. Nếu đặt hàng trong ngày giao dịch sẽ dược giao cho khách trong buổi sáng sớm hôm sau.

Khu vực thành phố: thời gian phục vụ khoảng 2 – 3 ngày

Khu vực thức giấc xa: Thời gian giao hàng khoảng 3 – 5 ngày

- Sản Phẩm không tồn tại Sẵn:

+ Sản phẩm đặt đơn hàng trước: thành phầm đặt riêng biệt như trang sức quý khắc chữ. Quý khách vui lòng giao dịch thanh toán đặt cọc trước 100K nhằm Bảo Tín tiến hành mua hàng và giữ hộ hàng mang lại khách.

+ Sản phẩm chưa tồn tại sẵn: thời gian chờ khoảng tầm 5 – 7 ngày kể từ thời điểm đặt hàng.

4. Chính sách Hỗ Trợ

Trước lúc vận chuyển, thành phần nhân viên chăm sóc khách sản phẩm sẽ contact với khách hàng để hỗ trợ tư vấn và tiến hành xác nhận thông tin trên đơn hàng (thời gian, địa chỉ, số smartphone người nhận, giá trị solo hàng,..)

Trong quy trình xử lý đơn hàng không thể tránh khỏi sai xót, quý khách hàng hàng hoàn toàn có thể gọi tức thì cho chúng tôi nếu cảm thấy việc giao hàng chậm trễ.

5. Kiểm Hàng trước khi Thanh Toán

Khi Bưu tá phát hàng đến khách, quý khách hàng vui lòng kiểm soát hàng luôn. Còn nếu không đúng chủng loại khách đặt hoặc không giống hình, không ưng thì trả toàn hoàn toàn có thể trả lại hàng.

Khi quý khách hàng đi vắng hoặc có những lúc bị hao hụt tài chính thì nên báo cho Bảo Tín để cửa hàng chúng tôi sẽ thao tác làm việc với bưu điện yêu cầu họ lưu lại hàng lại nhằm khách hoàn toàn có thể nhận sau.

Nếu hàng vận động lâu quá, không đúng hạn thì khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ với Bảo Tín nhằm được hỗ trợ phát giao dịch cho khách nhanh nhất.

-------------------------------------

Trang mức độ Bảo Tín là add bán trang sức đẹp bạc nam, trang sức quý bạc nữ, trang sức phong thủy uy tín, với phương châm "Chữ Tín Quý rộng Vàng" đông đảo sản phẩm đẩy ra từ trang sức Bảo Tín phần đa được bh hỗ trợ miễn phí.

Chúng tôi hỗ trợ các mặt hàng như nhấp lên xuống tay bạc bẽo nam, lắc tay bạc tình nữ,lắc chân bạc, hoa tai bạc, nhẫn bội bạc nam, nhẫn bạc tình nữ, dây chuyền bạc nam, dây chuyền sản xuất bạc nữ.

Bảo Tín duy trì được nút giá rất tốt nhờ chủ yếu sách bán hàng trực tiếp tự Xưởng chế tạo ra đến tận tay người dùng. Bọn chúng tôi cam kết giá bán lẻ sản phẩm rất tốt thị trường, các bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể so sánh trên top google để bình chọn giá bán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x