Theo lịch húi điện An Giang tuần này (19/9 - 25/9), những địa phương bao gồm Long Xuyên, Châu Thành, Châu Đốc,... Sẽ ảnh hưởng cúp điện. Một số khu vực rất có thể sẽ bị mất điện bỗng dưng xuất trong tuần này.

Lịch quắp điện An Giang tuần này (19/9 - 25/9)

Dưới đây là lịch hớt tóc điện An Giang tuần này bỏ ra tiết:

Lịch hớt tóc điện Long Xuyên

Theo công ty Điện lực Long Xuyên:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực

7:30:0012:30:00Một phần phường Mỹ Hoà TPLX ( khoanh vùng Mương Khai 6)
8:00:0011:30:00Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực ngọn Mương Điểm)
8:00:0012:00:00Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Tây An)

8:00:0012:00:00Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực Golden City)
8:00:0014:00:00Một phần xóm Mỹ Hòa Hưng (khu DC Mỹ Long)
13:00:0017:00:00NM nước đá Trương Vĩnh Hưng, phường Mỹ Hòa

Theo công ty Điện lực Châu Thành:

Theo công ty Điện lực Chợ Mới:

Lịch quắp điện Châu Đốc

Theo doanh nghiệp Điện lực Châu Đốc:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực

8:00:0012:00:00Các TBA phân phối tổng đến Cty Điện Nước An Giang gồm: - Trạm Tám oanh A, con đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ
8:00:0012:00:00Các TBA cung cấp tổng mang đến Cty Điện Nước An Giang gồm: - Trạm Mỹ Chánh, con đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ
13:00:0017:00:00Các TBA cung cấp tổng đến Cty Điện Nước An Giang gồm: - Trạm T1 Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, thị xã An Phú
13:00:0017:00:00Các TBA cung cấp tổng mang đến Cty Điện Nước An Giang gồm: - Trạm T5A Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Mỹ

8:00:0012:00:00Trạm T3A Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc chào bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang.

Bạn đang xem: Thông Báo Lịch Cúp Điện Huyện Chợ Mới

13:00:0017:00:00Trạm T1A Mỹ Hòa (Ấp Mỹ Hòa), phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc bán tổng mang lại Cty Điện Nước An Giang.
13:00:0017:00:00Trạm T3 Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang.

8:00:0012:00:00Trạm Mỹ Hòa 1, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc, chào bán tổng mang đến Cty Điện Nước An Giang.
8:00:0012:00:00Trạm Mỹ Hòa A, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc, cung cấp tổng mang đến Cty Điện Nước An Giang.

Xem thêm:

8:00:0016:00:00HKD La Minh Hòa, xóm Khánh Bình, huyện An Phú.
8:00:0016:00:00NMNĐ Bùi Văn Điện, xóm Khánh Bình, huyện An Phú.
13:00:0017:00:00Trạm bơm kinh đào 1, trụ 472CĐ/42, phường Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc.
13:00:0017:00:00Trạm bơm Mương Sáu Cừ, thôn Vĩnh Châu

7:30:0013:00:00Khu Tái Định Cư Bến xe cộ Mới, phường Vĩnh Mỹ
13:00:0017:00:00Một phần tuyến dân cư Tha La, ấp Bà Bài, làng Vĩnh Tế

Lịch húi điện Tân Châu

Theo doanh nghiệp Điện lực Tân Châu:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực

8:30:0012:00:00Một phần phường Long Thạnh
13:30:0017:00:00Một phần phường Long Hưng
13:30:0017:00:00Một phần phường Long Thạnh

8:00:0011:00:00Một phần buôn bản Phú Thạnh
8:00:0011:00:00Một phần phường Long Thạnh
8:00:0011:00:00Một phần phường Long Sơn
13:30:0017:00:00Một phần phường Long Châu
13:30:0017:00:00Một phần thôn Châu Phong
13:30:0017:00:00Một phần làng mạc Long An

Lịch cúp điện thoại thông minh Sơn

Theo công ty Điện lực Thoại Sơn:

Theo doanh nghiệp Điện lực Châu Phú:

Theo công ty Điện lực Phú Tân:

Theo doanh nghiệp Điện lực Tri Tôn, tuần này địa phương không có lịch quắp điện.

Lịch quắp điện Tịnh Biên

Theo công ty Điện lực Tịnh Biên, tuần này địa phương không tồn tại lịch hớt tóc điện

Bài viết liên quan