*
*

Liên kết webTạp chí Tia sángTrang tin điện tử của Đảng cùng sản Việt NamTạp chí triết học năng lượng điện tửTạp chí cộng sản điện tử

KHOA lý luận thiết yếu trị

Điện thoại : (+84) 236.3650403 (405)

*


*


*


CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

a. Quan niệm đường lối phương pháp mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

* Vai trò, thực chất của Đảng:

- Đảng là đại biểu trung thành ích lợi của kẻ thống trị công nhân, dân chúng lao đụng và của dân tộc.

Bạn đang xem: Đường lối cách mạng đảng cộng sản

- Đảng cộng sản việt nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và bốn tưởng tp hcm làm căn cơ tư tưởng, phương châm cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

- Sự lãnh đạo chính xác của Đảng là nhân tố số 1 quyết định thắng lợi của phương pháp mạng Việt Nam.

- Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, sự việc cơ bạn dạng trước không còn là đề ra đường lối cách mạng, phía trên là quá trình quan trọng hàng đầu của một bao gồm đảng.

* Đường lối biện pháp mạng của Đảng:

- Đường lối cách mạng của Đảng cùng sản nước ta là khối hệ thống quan điểm, chủ trương, cơ chế về mục tiêu, phương hướng, trọng trách và chiến thuật của giải pháp mạng Việt Nam.

- Đường lối giải pháp mạng được bộc lộ qua cương cứng lĩnh, nghị quyết của Đảng.

- quan sát tổng thể, đường lối cách mạng của Đảng bao hàm đường lối đối nội và con đường lối đối ngoại.

- Đường lối cách mạng của Đảng là trọn vẹn và phong phú. Tất cả đường lối thiết yếu trị chung, xuyên thấu cả quá trình cách mạng, cũng có đường lối mang đến từng thời kỳ kế hoạch sử. Dường như còn tất cả đường lối phương pháp mạng vạch ra mang lại từng lĩnh vực chuyển động cụ thể.

- Đường lối bí quyết mạng của Đảng chỉ có mức giá trị lãnh đạo thực tiễn khi phản ánh đúng quy giải pháp vận cồn khách quan.

Xem thêm: Dè Chắn Bùn Sau Exciter 2011 Yamaha, Dè Chắn Bùn Sau Exciter 135

- Đường lối đúng là nhân tố bậc nhất quyết định thành công của phương pháp mạng, quyết định vị trí, đáng tin tưởng của Đảng đối với nước nhà dân tộc.

- kim chỉ nam của đường lối nhằm phụng sự Tổ quốc, giao hàng nhân dân.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

1. Phương thức nghiên cứu

a. Cơ sở phương thức luận

Dựa trên thế giới quan, phương thức luận kỹ thuật của nhà nghĩa Mác – Lênin, những quan điểm bao gồm ý nghĩa phương pháp luận của chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng.

b. Phương thức nghiên cứu

- phương thức phổ biến là phương thức lịch sử và phương thức logic.

- cạnh bên đó, sử dụng các phương thức thích hợp: phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, định lượng… mang đến từng nội dung của môn học.

2. Ý nghĩa của câu hỏi học tập

- Môn học nhằm mục tiêu trang bị mang lại sinh viên phần đông hiểu biết cơ phiên bản nhất về sự ra đời và buổi giao lưu của Đảng, triệu tập vào nghành nghề đường lối của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, độc nhất vô nhị là vào thời kỳ thay đổi mới.

- học tập tập, tiệm triệt mặt đường lối nhằm hiểu và vận dụng, thực hiện xuất sắc đường lối, chính sách của Đảng.

- Đường lối chính trị là phương cách xử lý tình huống, cách xử lý những vấn đề thực tế của bí quyết mạng, của giang sơn trong những thời kỳ cùng các lĩnh vực khác nhau, qua đó người học thêm đọc biết, nâng cao năng lực chuyển động và củng cố tinh thần vào Đảng, vào sự nghiệp bí quyết mạng.