Những dẫn chứng về cây lúa hoang được search thấy ở hòn đảo Sulawesi bao gồm niên đại từ thời điểm năm 3000 trước công nguyên.

Bạn đang xem: Cây lúa tiếng anh là gì


Ngược lại, sinh hoạt thực vật có những bộ gene cực kì lớn, chẳng hạn ở cây lúa gạo cất hơn 46.000 gene mã hóa protein.
Conversely, plants can have extremely large genomes, with rice containing >46,000 protein-coding genes.
Sau lúc đâm chồi và béo lên, cây lúa đang kết quả, tuy nhiên quả kia không phải là 1 trong cây con, mà là hạt mới.
Well, after a wheat stalk sprouts và matures, it produces as fruit, not little wheat stalks, but new seed.
Bandalâ (từ giờ đồng hồ Tagalog tự mạn đà la, một ck tròn của cây lúa được đập), bán hàng năm cùng trưng dụng sản phẩm như gạo.
Also there was the bandalâ (from the Tagalog word mandalâ, a round stack of rice stalks lớn be threshed), an annual forced sale và requisitioning of goods such as rice.
Nhiều chủng loại giun tròn lan truyền cây lúa khiến ra các bệnh như Ufra (Ditylenchus dipsaci), white tip disease (Aphelenchoide bessei), và căn bệnh thối rễ (Meloidogyne graminicola).
Several nematode species infect rice crops, causing diseases such as Ufra (Ditylenchus dipsaci), white tip disease (Aphelenchoide bessei), and root knot disease (Meloidogyne graminicola).
4 nhưng mà này, vào anhững bữa sau cùng, tức là hiện thời trong lúc Chúa bắt đầu mang lời của Ngài mang lại và cây lúa đã nhô lên với hãy còn mượt mại—
4 But behold, in the alast days, even now while the Lord is beginning khổng lồ bring forth the word, và the blade is springing up and is yet tender—
Các tác nhân khiến hại đối với lúa gạo là số đông loài sinh đồ dùng hay daquy.edu.vn sinh vật có chức năng làm bớt sản lượng hoặc quý giá của cây lúa (hoặc phân tử gạo).
Rice pests are any organisms or microbes with the potential khổng lồ reduce the yield or value of the rice crop (or of rice seeds).

Xem thêm: Cách Làm Thạch Lá Nếp Thơm Đẹp Màu, Cách Làm Thạch Lá Nếp Ngon


6 cơ mà Chúa đã phán cùng với họ: Chớ nhổ cỏ lùng khi cây lúa còn thướt tha (vì quả thật đức tin các ngươi còn yếu), kẻo các ngươi hủy diệt luôn cả lúa mì.
6 But the Lord saith unto them, pluck not up the tares while the blade is yet tender (for verily your faith is weak), lest you destroy the wheat also.
10 thân cây lúa thể hiện ước mơ của các nhà sáng lập ASEAN cho 1 ASEAN với sự tham dự của 10 nước Đông phái mạnh Á, thuộc nhau gắn kết tạo dựng tình bạn và sự đoàn kết.
They represent the dream of ASEAN"s Founding Fathers for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia, bound together in friendship và solidarity.
Cây lúa mì không có mặt cây lúa non bắt đầu nhưng ra đời hạt mới, giống như daquy.edu.vnệc sinh hoa hiệu quả không kể đến daquy.edu.vnệc ra đời môn đồ mới nhưng có mặt hạt như là Nước Trời mới.
And just as a wheat stalk produces as fruit, not new stalks, but new seed, we are producing as fruit, not new disciples, but new Kingdom seed.
Cây lúa sẽ được đổi khác để tăng daquy.edu.vn chất dinh dưỡng như daquy.edu.vn-ta-min A, tăng tốc quang quẻ hợp, chịu được dung dịch trừ cỏ, phòng sâu bệnh, tăng form size hạt, tạo ra chất dinh dưỡng, mùi vị hoặc chế tạo protein của nhỏ người.
Rice plants have been modified to lớn increase micronutrients such as daquy.edu.vn-ta-min A, accelerate photosynthesis, tolerate herbicides, resist pests, increase grain size, generate nutrients, flavours or produce human proteins.
Cái này tương tự với toàn bộ vụ mùa ngô của quốc gia mỹ bị mất trắng thuộc với toàn cục vụ cây nạp năng lượng quả, tương tự như lúa mì, dung dịch lá, gạo, cây lúa miến -- không cần biết lúa miến là vật gì -- mất lúa miến.
This is the equivalent to the entire American corn crop failing along with all of our fruit crops, as well as wheat, tobacco, rice, sorghum -- whatever sorghum is -- losing sorghum.
31 Now the flax and the barley had been struck down, because the barley was in the ear and the flax had flower buds.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M