Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng tây ban nha

*
*
*

Từ điển Tây Ban Nha Việt.Spanish-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ bỏ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Quý khách hàng rất có thể thiết lập phầm mềm Phần mềm tự điển bên trên Windows để tra tự điển thuận lợi khi đọc vnạp năng lượng phiên bản trên Word, PDF, Website, trò chơi, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, tín đồ học tập rộng lớn biết những (định ngữ) tất cả đặc thù tự điển, gồm đặc điểm sách vở a dictionary style: văn uống giấy tờ dictionary English: tiếng Anh giấy tờ
tlỗi mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống tự điển tài nguim biết tin
automatic dictionary : từ bỏ điển auto
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ko kể phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký kết hiệu kế bên phức hợp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : tự điển diễn đạt
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : vật dụng trường đoản cú trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển mối cung cấp thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật từ điển nguồn biết tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống trường đoản cú điển tài nguyên ổn lên tiếng
integrated data dictionary : từ bỏ điển dữ liệu tích vừa lòng
machine dictionary : trường đoản cú điển trang bị
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển chuyển vị
relocation dictionary : tự điển chuyển địa chỉ
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm mối cung cấp công bố

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Cứu Vãn Tình Yêu Hôn Nhân Không Tình Yêu, Hôn Nhân Không Tình Yêu

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish