<00:05.00>Bài Hát : đều Ước Mơ<00:08.00>Trình Bày : Đan Trường<00:17.00>...

Bạn đang xem: Những ước mơ đan trường

<00:49.15>Ơi các bạn mình ơi<00:53.07>Tay chũm chặt bàn tay<00:57.12>Ca hát thuộc ngàn mây<00:59.92>Gọi phương diện trời đỏ tươi toả sáng<01:04.36>...<01:05.25>Ta mong mỏi cùng ngàn sao<01:08.96>Xanh cầu vọng trời cao<01:13.10>Ta nhắn cùng vầng trăng<01:15.96>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<01:21.59>...<01:37.50>Xanh ôi xanh thắm<01:39.87> trái bóng xanh bay theo mon năm<01:43.83>Nào ta vắt chặt tay<01:46.11> cho tình thân ái cháy trong lòng mình<05:04.93><03:48.59><01:50.21>Ôi sao vui thừa <05:07.49><03:50.23><01:52.66>bước chân vào vòng đời thiết tha<05:12.17><03:53.16><01:56.56>Rồi ta trở thành mây<05:14.69><03:55.05><01:58.86> bay vòng trái đất cho thoả mong mơ<05:18.90><03:57.91><02:05.37>...<02:26.85>Ơi chúng ta mình ơi<02:28.44> Ơi các bạn ơi!<02:29.38>Tay núm chặt bàn tay<02:30.93>Nắm chặt bàn tay<02:31.80>Ca hát cùng ngàn mây<02:33.53>Gọi khía cạnh trời đỏ tươi toả sáng<02:35.65>Mặt trời toả sáng thuộc bao cầu mơ<02:37.71>Ta muốn cùng nghìn sao<02:40.11>Xanh cầu vọng trời cao<02:41.61> Xanh xanh trời cao<02:42.58>Ta nhắn thuộc vầng trăng<02:44.25>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<02:46.44> Nhắn với chị Hằng cùng những vì sao<02:50.93>Xanh ôi xanh thắm<02:52.75> trái bóng xanh bay theo tháng năm<02:55.67>Nào ta cố kỉnh chặt tay<02:57.36> cho tình thân ái cháy trong trái tim mình<03:00.49>Ta luôn luôn mong ước ao <03:02.31>thế gian này không còn chiến tranh<03:05.34>Từng khu phố mọc cao<03:07.04> ta thuộc ngàn sao không hề cách xa<03:10.25>...<03:15.06>Ơi các bạn mình ơi<03:16.59> Ơi các bạn ơi!<03:17.41>Tay cố gắng chặt bàn tay<03:18.96> núm chặt bàn tay<03:19.81>Ca hát cùng ngàn mây<03:21.39>Gọi mặt trời đỏ tươi toả sáng<03:23.74> khía cạnh trời toả sáng cùng bao ước mơ<03:25.83>Ta mong cùng nghìn sao<03:28.04>Xanh mong vọng trời cao<03:29.69> Xanh xanh trời cao<03:30.67>Ta nhắn cùng vầng trăng<03:32.32>Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng<03:34.43>Nhắn cùng với chị Hằng cùng những vì sao<04:50.55><04:02.89><03:38.87>Xanh ôi xanh thắm trái nhẵn xanh <04:54.88><04:05.66><03:41.65>bay theo mon năm<04:06.92>trái nhẵn xanh<04:58.07><04:07.87><03:43.75>Nào ta cầm cố chặt tay <05:00.37><04:09.44><03:45.45>cho tình thân ái cháy trong trái tim mình<04:11.75>Chảy trong lòng mình!<04:12.79>Ta luôn luôn mong hy vọng <04:14.42>thế gian này chẳng còn triến tranh<04:16.90>Chẳng còn triến tranh<04:18.00>Từng khu phố mọc cao<04:19.15> ta cùng ngàn sao không hề cách xa<04:21.33>...

Xem thêm: Ở Trọ Trịnh Công Sơn - Lyric/ Lời Bài Hát Ở Trọ

<04:27.06>Từng thành phố mọc cao <04:28.67>ta thuộc ngàn sao không còn cách xa...<04:31.71>...<04:36.54>Nào ta vậy chặt tay<04:38.10> mang đến tình thân ái không còn cách xa...<04:41.17>...<05:19.55>Rồi ta biến thành mây <05:22.17>bay vòng cố gắng giới...<05:24.73>cho thoả...ước mơ.... <05:31.31>...
*

Những Ước Mơ

Năm phạt hành: 2001
Đóng góp: adorable
Lời bài hát đều Ước Mơ
Ơi các bạn mình ơi, tay gắng chặt bàn tayCa hát thuộc ngàn mây rồi khía cạnh trời đỏ tươi toả sángTa ý muốn cùng ngàn sao xanh cầu vọng trời caoTa nhắn thuộc vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàng.Xanh ôi xanh thắm trái trơn xanh cất cánh theo mon nămNào ta cầm cố chặt tay mang lại tình thân ái cháy trong tim mìnhÔi sao vui qúa bước đi vào vòng đời thiết thaRồi ta biến thành mây bay vòng trái đất cho thoả cầu mơ.Ơi chúng ta mình ơi, tay nỗ lực chặt bàn tayCa hát thuộc ngàn mây rồi mặt trời đỏ tươi toả sángTa mong muốn cùng ngàn sao xanh mong vọng trời caoTa nhắn thuộc vầng trăng mời chị Hằng dệt bao mộng vàng.Xanh ơi xanh thắm trái láng xanh cất cánh theo tháng nămNào ta núm chặt tay cho tình thân ái cháy trong thâm tâm mìnhTa luôn luôn mong muốn trần thế này chẳng còn chiến tranhTừng khu phố mọc cao ta cùng ngàn sao không còn cách xa.