Đêm ni em thấy bi tráng lắm, trái tim anh thì xa xămEm yêu thương anh nguyện trăm năm trong trắng như trăng rằmNhưng anh đâu hay fan hỡi, trái tim anh thiệt vô tâmĐêm trôi qua lại trông mong, vẫn mãi nuôi hy vọng

Đêm ni em tháy hiu quạnh vắng, anh ở đâu người tốt chăngđêm suy bốn trong sầu lắng, em mong nói với anh rằngYêu nhau yêu thương sao thiệt khó, em yêu anh chẳng âu locho tim em ai oán vu vơ,yêu anh yêu đến dại khờ/(yêu anh yêu thương tình sâu lắng)

Từng chiều về lại bỡ ngỡ, ngày lại ngày thật bơ vơđợi chờ người về vào mơ, thời gian đang trôi lững lờtừng chiều về lại nhớ tiếc nhớ quan sát lại mình thật gàn ngơmột chuyện tình chẳng cần thơ vẫn hóng anh cho bao giờ

Từng chiều về lại bỡ ngỡ, ngày lại ngày thật bơ vơđợi chờ tín đồ về vào mơ, thời hạn đang trôi lững lờtừng chiều về lại tiếc nuối nhớ quan sát lại bản thân thật dở hơi ngơmột chuyện tình chẳng cần thơ vẫn đợi anh chờ anh mãi.


Bạn đang xem: Nhật kim anh yêu thật khó

Đêm nay em thấy bi quan lắm, con tim anh thì xa xămEm yêu anh nguyện trăm năm trong sạch như trăng rằmNhưng anh đâu hay người hỡi, con tim anh thiệt vô tâmĐêm trôi qua lại trông mong, vẫn mãi nuôi hy vọng

Đêm ni em tháy hiu quạnh vắng, anh chỗ nào người tuyệt chăngđêm suy bốn trong sầu lắng, em hy vọng nói với anh rằngYêu nhau yêu sao thiệt khó, em yêu thương anh chẳng âu locho tim em bi thương vu vơ,yêu anh yêu cho dại khờ/(yêu anh yêu thương tình sâu lắng)

Từng chiều về lại bỡ ngỡ, ngày lại ngày thật bơ vơđợi chờ người về trong mơ, thời hạn đang trôi lững lờtừng chiều về lại nhớ tiếc nhớ nhìn lại mình thật ngu ngơmột chuyện tình chẳng yêu cầu thơ vẫn ngóng anh cho bao giờ

Từng chiều về lại bỡ ngỡ, ngày lại ngày thật bơ vơđợi chờ tín đồ về vào mơ, thời hạn đang trôi lững lờtừng chiều về lại nuối tiếc nhớ quan sát lại bản thân thật ngu ngơmột chuyện tình chẳng nên thơ vẫn ngóng anh ngóng anh mãi.


*giá Mình Là bạn Lạ

hồ Quang Hiếu ft Nhật Kim Anh

*
13.909.300


http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20120119/QjXGErHhN81ZMy9D9u1j5954f2cb2f28d.jpg

Xem thêm: Bất Bình, Hoa Hậu Đặng Thu Thảo 2014 Đặng Thu Thảo Trả Danh Hiệu

Đời Nó tệ bạc

Nhật Kim Anh

*
6.783.911


http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/song/20170327/0db46Wct01gJQd5IudUO58da4c9646c70_103_103.jpg
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg