Viết đánh giáemployers--follow#showPopup" class="button_to" method="get" action="/companies/ngan-hang-a-chau-acb/followings/new?locale=vi" data-remote="true">Theo dõi
redirect-url#handleRedirectUrl" data-controller="tooltip redirect-url" data-redirect-url-url-value="https://www.facebook.com/acbtalentecosystem" title="Đến Facebook">
redirect-url#handleRedirectUrl" data-controller="tooltip redirect-url" data-redirect-url-url-value="http://acbjobs.com.vn" title="Đến trang web">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="business-analyst-web-api-ngan-hang-a-chau-acb-4212" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/business-analyst-web-api-ngan-hang-a-chau-acb-4212/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial bank (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-security-engineer-ngan-hang-a-chau-acb-5358" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-security-engineer-ngan-hang-a-chau-acb-5358/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial ngân hàng (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="backend-developer-java-ngan-hang-a-chau-acb-3026" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/backend-developer-java-ngan-hang-a-chau-acb-3026/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial ngân hàng (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-cv-van-hanh-ung-dung-e-banking-ngan-hang-a-chau-acb-5053" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-cv-van-hanh-ung-dung-e-banking-ngan-hang-a-chau-acb-5053/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial bank (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-database-administrator-oracle-dba-ngan-hang-a-chau-acb-1951" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-database-administrator-oracle-dba-ngan-hang-a-chau-acb-1951/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial ngân hàng (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="mid-senior-data-engineer-ngan-hang-a-chau-acb-0325" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/mid-senior-data-engineer-ngan-hang-a-chau-acb-0325/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial bank (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-frontend-developer-react-js-ngan-hang-a-chau-acb-4114" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-frontend-developer-react-js-ngan-hang-a-chau-acb-4114/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial bank (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-software-architect-technical-lead-ngan-hang-a-chau-acb-3922" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-software-architect-technical-lead-ngan-hang-a-chau-acb-3922/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial bank (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-software-engineer-core-banking-ngan-hang-a-chau-acb-3136" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-software-engineer-core-banking-ngan-hang-a-chau-acb-3136/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial bank (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-technical-writer-ngan-hang-a-chau-acb-3322" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-technical-writer-ngan-hang-a-chau-acb-3322/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial ngân hàng (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-product-owner-ngan-hang-a-chau-acb-5158" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-product-owner-ngan-hang-a-chau-acb-5158/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial ngân hàng (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-senior-software-tester-qc-ngan-hang-a-chau-acb-5716" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-senior-software-tester-qc-ngan-hang-a-chau-acb-5716/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial bank (ACB)">
search--job-selection#select" data-controller="search--job-selection" data-search--job-selection-auto-select-value="0" data-search--job-selection-job-slug-value="it-business-analyst-ngan-hang-a-chau-acb-4940" data-search--job-selection-job-url-value="/it-jobs/it-business-analyst-ngan-hang-a-chau-acb-4940/content?locale=vi">
tooltip#showTooltip click->tooltip#disposeTooltip" data-controller="tooltip" title="Asia Commercial bank (ACB)">

We’re building a startupat ngân hàng á châu to serve our millions of customers. We’re looking for exceptional talent lớn drive growth. Shape the management team that will deliver world-class công nghệ to acquire the next million customers. 

We’re thinkers và doers, and lượt thích people who can be both player and coach. 

As one of the largest consumer banks in Asia, we’re investing in the leading people, technologies & practices to lớn improve each customer’s financial lives. Join the 11,000 team members at ngân hàng á châu and build the fintech company of the future.

Bạn đang xem: Ngân hàng á châu tuyển dụng


*

*

*

*

*

• Average 15 Monthly Base salary per year

• ngân hàng á châu Health Care.

• Meal Allowance.

Xem thêm: Cách Đưa Nàng Lên Đỉnh Dantri, Hãy Tìm Điểm “G” Cho Riêng Mình

• Preferential loan as regulated by ACB

• Yearly Medical Checkup & Team building activities.

• Professional and Transparent Working Environment


Được cung cấp cả máy vi tính và PC để triển khai việc.Laptop nhằm họp hoặc remote vào PC.Lương ổn định định.NV được hỗ trợ vay mua căn hộ từ 4-6%/năm tùy kpi hiệu quả chiến dịch cuối năm.OT được trả lương.Đồng nghiệp sếp thống trị rất okeTrả lương OT đầy đủ.nhưng nghe nói sắp tới đây sẽ k còn...
Môi trường tốtĐồng nghiệp thân thiệnCông việc vừa sứcCó trả công xứng danh nếu dự án công trình được kích hoạt chính sách OT
employers--promote-review#handleRedirect" data-employers--promote-review-target="selectCompany">Chọn Công TyE-TrustBIDV MetlifeSucculents BoxEdulog VietnamCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPSChototTravel ConnectATZ Software Solutions