Tính năng 1:

-Giao Nộp Khiêu Chiến Lệnh (1 nhân vật được nộp buổi tối đa 100 khiêu chiến lệnh.)

- lúc đi luyện công bạn dạng đồ 80 trở lên, như ý nhận được Khiêu Chiến Lệnh

mang đến Công Thành quan tiền giao nộp mang đến Bang hội đề tí hon dựng số KCL

-Bang hội mang Khiêu Chiến Lệnh lại Công thành quan tham gia đấu giá

Tính năng 2:

-Đấu giá bán khiêu chiến lệnh

- Điều khiếu nại : khối hệ thống sẽ thông tin cho Bang nhà tham gia đấu giá

+ thời hạn : 18h00 - 19h00

++ Địa điểm đấu giá tại khu vực bang hội (207/204)

++Số lượng khiêu chiến lệnh về tối thiểu sử dụng đấu giá là 500 cái.

Bạn đang xem: Tìm Lại Ký Ức

++ quanh vùng bang hội đi từ các sứ mang công thành chiến tại các thành thị.

+ các bang hội vẫn tham gia đấu giá bán hoặc đã tham gia thủ hoặc công thành rồi thì

không được phép tham gia đấu giá

+ Bang hội không qua đấu giá trong tuần và không giữ thành , nếu giữ lại thành được Sét làThủ Thành

mặc định.

+ Chỉ được đấu giá chỉ 1 lần trong thời gian ngày , bằng phương pháp nhấp vào Công Thành quan và chọn Số Lượng

+ các bạn có quyền chọn số đấu giá tương tự số Khiêu Chiến Lệnh bang hội hiện tại có, số đấu giá bán sẽ

bị trừ mang đến sốkhiêu chiến lệnh

- ngôn từ :

+ Sau19h00: chấm dứt đấu giá, thông tin kết quả, ví như thành đó không người nào chiếm thì Bang Hội đấu giá

cao tốt nhất sẽgiành được quyền kiểm soát và điều hành 1 tuần, giả dụ đã có người kiểm soát thì được quyền Công Thành vào

ngày hôm sau.

Tính năng 3: Tham gia công Thành Chiến

- danh sách thành thị Công - Thủ các thành

Tương dương:

-đấu giá: thứ 3

-công thành: thiết bị 4

Phương tường:

-đấu giá: sản phẩm 4

-công thành máy 5

- thời gian : 19h30 - 20h00 : Báo danh

20h00 - 22h00 : Công - Thủ

- Điều khiếu nại : tín đồ của Phe Công hoặc Phe Thủ, phe Công tất cả quyền điện thoại tư vấn trợ giúp bởi lệnh bài bác , buổi tối đa

giới hạn số người hỗ trợ , lệnh bài bác mua trên Công Thành Chiến trường, bởi vì Bang Chủ download và phát

- văn bản :

+ 20h00 : vận động CTC đồng ý bắt đầu.

+Nếu 1 trong các 2 Bang không gia nhập thì Bang còn sót lại sẽ giành chiến thắng.

+ lúc công thành diễn ra, khi bang công chiếm hữu được 3 long trụ, trong tầm 3 phút trường hợp bang thủ không

chiếm lại được thì xem như bang công giành chiến thắng.

Xem thêm: Trần Hạo Dân & Xa Thi Mạn Hữu Duyên Nhờ Tvb Nhưng Lại Đứt Gánh Giữa Đường

+ nếu như trong thời gian công thành nếu 1 trong những 2 bang không hề ai tham gia thì trong khoảng 5 phút bang

còn lại sẽ tiến hành xử thắng.

+ trong trường vừa lòng bang công không thể sở hữu được cả 3 long trụ. Thì khi xong xuôi bang nào chiếm

được nhiều trụ hơn vẫn chiến thắng.

** Chú ý:Khi chiếm phần thành Tương Dương sẽ chỉ chiếm cả Thành Đô.

Và khi chiếm phần Phượng Tường sẽ chỉ chiếm cả Biện Kinh.

1 Bang hội khi chiếm phần thành thành công sẽ sở hữu cùng thời gian 2 thành.

Khi vào bạn dạng đồ Tham Chiến , những Player phía 2 bên phải nỗ lực đánh đủ Long Trụ 2 bên,

bên công phải phá bỏ Cổng Thành trước mới được tham gia

*
.jpg" width="513" height="400" border="0" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none;">

Khi trận đấu hoàn thành Player đang được di chuyển về map random bạn dạng đồ

*
.jpg" width="513" height="400" border="0" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none;">


Bang thủ thành có quyền cấu hình thiết lập thuế trên npc công thành quan

Thuế bày buôn bán trong thành:thu phí tổn từ 0-20% của tín đồ bán

Thuế giao thương tại npc:tăng thuế tải từ 0-20%

Nếu là member của bang hội chỉ chiếm thành chỉ cần nộp một nửa thuế trại thành đang chiếm.

Thứ 2 hằng tuần Bang nhà bang chiếm thành mang đến Sứ mang công thành nhấn Đại Hồng Bao.

Số chi phí Thu Thuế sẽ đưa về Ngân Quỹ của bang, sẽ Update khối hệ thống Bang Hội bắt đầu quản lí cho