Cảm Âm Bến Thượng Hải | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh chuẩn chỉnh Nhất

la vày Re / La bởi vì sol

la bởi vì Re Fa Re vì / Fa La Sol

Sol La vị / la sol La re / re fa sol la sol fa re fa do

la vày Re / La vị sol

la bởi vì Re Fa Re bởi vì / Fa La Sol

sol La vì chưng / la sol La re / re fa sol la sol fa re do fa

Điệp Khúc 1: Cảm Âm “Bến Thượng Hải ” 

Fa Fa Re Fa / Re Fa Re Do

Do bởi la Re / vì fa Sol fa La

la La sol La / Fa Fa mày Re

Do la sol / la Fa Re la Do

la bởi vì Re / la vị sol

la vì Re Fa / Re vì fa La Sol

sol la do la sol la re / re fa sol la mày re vì re fa

Điệp Khúc 2:

Fa Fa Re Fa / Re Fa Re Do

Do vị la Re / vày fa Sol fa La

la La sol La / Fa Fa mi Re

Do la sol / la Fa Re la Do

la vì chưng Re / la vị sol

la vì chưng Re Fa / Re vị fa La Sol

sol la vị la sol la re / re fa sol la ngươi re bởi re fa

sol la vì la sol la re / re fa sol la mày re bởi re fa

Lời bài bác Hát ” Bến Thượng Hải “

浪奔浪流Làng bēn xã liúSóng dâng, sóng trào

万里将海点点星光耀Wàn lǐ jiāng hǎi diǎn xīng guāng yàoGiữa sông đại dương như ngàn vày sao tủ lánh

人间事多纷扰Rén jiān shì duō fēn rǎoKiếp nhân sinh đầy đổi mới động

化作滚滚东逝波涛Huà zuò gún gǔn dōng shì bō tāoRồi cũng xuôi theo dòng chảy về phương đông

Đoạn 2

有泪有笑Yǒu lèi yǒu xiàoKhóc đó, cười cợt đó

浪里浮沉着悲喜煎熬Làng lǐ fú chén zhuó bēi xǐ jiān áoNhư làn nước thoái trào theo cuộc è cổ ai

鸿飞泥沼Hóng fēi ní zhǎoNhư hồng hạc vỗ cánh bay

转眼间谁能记牢Zhuán yǎn jiān shuí néng jì láoTrong chớp mắt tất cả ai tìm ra không

Điệp Khúc Cảm Âm Bến Thượng Hải

爱你恨你有谁知晓Ài nǐ hèn nǐ yǒu shuí zhī xiǎoYêu em, hận em, có ai hiểu lấy được lòng anh

情似水无处可逃Qíng sì shuǐ wú chù kě táoTình yêu như dòng nước không lối thoát

走千山绕千道Zǒu qiān shān rào qiān dàoTrôi qua trăm núi, tan đi ngàn phương

直到天上万里云霄Zhí dào tiān shàng wàn lǐ yún xiāRồi cũng trở thành mây bên trên trời

人生路路迢迢Rén shēng lù lù tiáo tiáoNhân thế là một đoạn con đường dài

谁道自古英雄多寂寥Shuí dào zì gǔ yīng xióng duō jì liáoNgàn xưa vẫn bảo nhân vật nào không tịch liêu

若一朝看透了Ruò yì zhāo kàn tòu leMột ngày nào đó đột hiểu ra rằng

人生清风挣多少Rén shēng qīng fēng zhēng duō shǎoKiếp nhân sinh chỉ nên hưu không

爱你恨你有谁知晓Ài nǐ hèn nǐ yǒu shuí zhī xiǎoYêu em hận em tất cả ai đọc lòng anh

情似水无处可逃Qíng sì shuǐ wú chù kě táoTình yêu thương như dòng nước không lối thoát

走千山绕千道Zǒu qiān shān rào qiān dàoTrôi qua trăm núi tung đi nghìn phương

直到天上万里云霄Zhí dào tiān shàng wàn lǐ yún xiāoRồi cũng hóa tan thành mây bên trên trời

人生路路迢迢Rén shēng lù lù tiáo tiáoNhân thế là 1 trong đoạn đường dài

谁道自古英雄多寂寥Shuí dào zì gǔ yīng xióng duō jì liáoNgàn xưa đang bảo anh hùng nào không tịch liêu