Bài toán tìm giá trị lớn số 1 (GTLN), giá bán trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện thêm khá thường xuyên trong các đề thi toán học. Với nhiều mức độ, các dạng không giống nhau. Gọi được sự khó khăn của học viên khi bước đầu tiếp xúc với những dạng bài này, bài xích học từ bây giờ daquy.edu.vn đã tổng vừa lòng lại cụ thể các dạng toán và kiến thức và kỹ năng liên quan mang đến GTLN, GTNN vào toán học và nhất là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá bán trị mập nhất nhỏ dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D.

+) Số M được điện thoại tư vấn là giá chỉ trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) bên trên tập D ví như f(x) ≤ M với tất cả x ∈ D và tồn trên x0 ∈ D thế nào cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Nắm tắt triết lý và bài xích tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu: