Các dạng toán tính diện tích các hình lớp 5 trong bài viết dưới đây giúp những em học tập sinh hoàn toàn có thể luyện thói quen diện tính các hình khác nhau như hình thang, diện tích hình tròn ... Và các thầy cô có thể sử dụng để gia công chuyên đề dạy dỗ học Toán lớp 5 , giao bài cho các em.

Bạn đang xem: Các dạng toán hình học lớp 5


Các dạng toán tính diện tích các hình lớp 5 này đi kèm theo với giải thuật giúp những em mau lẹ so sánh với đáp án bài xích giải của mình, từ kia biết bản thân làm bài bác đúng giỏi không, bên cạnh đó củng cố kỹ năng và kiến thức tính diện tích hình thang, phương pháp tính diện tích s hình thoi ... Giỏi nhất.

*

Đáp Án:Chiều nhiều năm của hình chữ nhật bao phủ là:40,5 + 100,5 = 141(m)Chiều rộng của hình chữ nhật bao trùm là: 50 + 30 = 80 (m)Diện tích của hình chữ nhật bao phủ là: 141 x 80 = 11280 (m2)Tổng diện tích s của nhì hình chữ nhật bé dại là: 50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)Diện tích của khu đất là: 11280 - 4050 = 7230 (m2) Đáp số: 7230 m2

Bài 1 Trang 105, 106 SGK Toán 5: Tính mảnh đất có dạng hình như hình vẽ bên dưới đây, biết

AD = 63mAE = 84mBE = 28mGC = 30m

*

Đáp Án:Diện tích hình chữ nhật AEGD là: 84 x 63 = 5292 (m2)Độ dài cạnh BG là: 28 + 63 = 91 (m)Diện tích hình tam giác BGC là: 91 x 30 : 2 = 1365 (m2)Diện tích hình tam giác ABE là: 84 x 28 : 2 = 1176 (m2)Diện tích mảnh đất nền là: 5292 + 1365 + 1176 = 7833 (m2)Đáp số: 7833 (m2).

Bài 2 Trang 105, 106 SGK Toán 5: Tính mảnh đất có dạng hình như hình vẽ dưới đây, biết:

*
BM = 20,8mCN = 38mAM = 24,5mMN = 37,4mND = 25,3m

Đáp Án:Diện tích hình thang BMCN là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)Diện tích của mảnh đất là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06 (m2)Đáp số: 1835,06m2

 Chú ý- diện tích được tính toán bằng đối kháng vị m2 (mét vuông) (hay cm2, mm2, dm2 ... )- Giải bài bác tập trang 104 SGK Toán 5 là bài luyện tập về diện tích và Giải bài bác tập trang 105, 106 SGK Toán 5 là bài tiếp theo về luyện tập diện tích những hình. Những em cùng xem để có cách giải bài tập dễ dàng, thiết yếu xác. 

Bài tập về tính diện tích s lớp 5 vào vở bài bác tập

Bài 1 trang 17 VBT Toán 5 Tập 2: Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Chia hình đã mang lại thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

*

Lời giải:

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (1) :

40 x (40 + 30) = 2800 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (2) :

40 x (60,5 – 40) = 820 (m2)

Diện tích thửa ruộng hình mặt là :

2800 + 820 = 3620 (m2)

Đáp số : 3620m2


Bài 2 trang 18 VBT Toán 5 Tập 2: Một mảnh đất nền có kích cỡ như hình bên. Tính diện tích mảnh đất đó.

Chia hình đã mang đến thành 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

*

Lời giải:

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (1) :

50 x 20,5 = 1025 (m2)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật (2) :

10 x 40,5 = 405 (m2)

Diện tích mảnh đất nền hình mặt là :

1025 + 405 = 1430 (m2)

Đáp số : 1430m2

Bài 1 trang 18 VBT Toán 5 Tập 2: Tính diện tích mảnh khu đất có size như hình dưới đây :

*

Lời giải:

Diện tích hình vuông (1) là :

5 x 5 = 25 (m2)

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

6 x (6 + 5) = 66 (m2)

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

(7 + 6 + 5) x (16 – 5 – 6) = 90 (m2)

Diện tích mảnh đất là :

25 + 66 + 90 = 181 (m2)


Bài 2 trang 19 VBT Toán 5 Tập 2: Tính diện tích mảnh đất có size như hình vẽ dưới đây, biết :

*

BM = 14m công nhân = 17m EP = 20m

AM = 12m MN = 15m ND = 31m

Gợi ý

Chia mảnh đất thành những hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE.

Diện tích mảnh đất nền là tổng diện tích các hình trên.

Lời giải:

Diện tích hình tam giác ABM là :

12 x 14 : 2 = 84 (m2)


*
=232,5 m2

Bài tập tính diện tích s lớp 5 bửa sung

1. Bài tập về hình tam giác

Câu 1: Nối từng hình tam giác với câu tế bào tả kiểu dáng của nó:

*

Giải:

Câu 2: Nêu thương hiệu cạnh lòng và con đường cao tướng ứng trong mỗi hình tam giác sau:

Giải:

Hình 1:

- AH là mặt đường cao ứng với đáy BC

- BK là con đường cao ứng với lòng AC

- CI là đường cao ứng với lòng AB

Hình 2:

- EH là đường cao ứng với đáy DG

- DE là con đường cao ứng với lòng EG

- EG là đường cao ứng với dáy DE

Hình 3:

- võ thuật là mặt đường cao ứng với lòng MN

- mi là mặt đường cao ứng với đáy PN

- NH là con đường cao ứng với lòng MP

Câu 3: xác định đường cao tương xứng với đáy BC mang lại trước rồi viết theo mẫu:

Giải:

Câu 4:

Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 32cm và chiều cao là 22cm;

b) Độ dài đáy là 2,5 cm và chiều cao là 1,2cm;

Giải:

a. Diện tích s của tam giác là: S = 1/2.32.22 = 352cm2

b. Diện tích của tam giác là: S = 1/2.2,5.1,2 = 1.5cm2

Câu 5: Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 45cm và chiều cao là 2,4dm;

b) Độ dài đáy là 1,5 m và độ cao là 10,2dm;

Giải:

a. Đổi 45cm = 4,5dm

Diện tích của tam giác là: S = 1/2.4,5.2,4 = 5,4dm2

b. Đổi 1,5m = 15dm

- diện tích s của tam giác là: S = 1/2.15.10,2 =76,5dm2

Câu 6: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 3/4m và chiều cao là 1/2m;

b) Độ lâu năm đáy là 4/5 m và chiều cao là 3,5 dm;

Giải:

a. Diện tích tam giác là: S = 1/2.3/4.1/2 = 3.16m2

b. Diện tích của tam giác là: S = 1/2.4/5. 3,5 = 14dm2

Câu 7:

Tính diện tích s hình tam giác vuông có độ nhiều năm 2 cạnh góc vuông thứu tự là:

a) 35cm và 15 cm.

b) 3,5 m với 15 dm.

Xem thêm: Lời Bài Hát Yêu Một Người Như Anh, Lời Bài Hát Yêu Người Như Anh

Giải:

a. Diện tích s tam giác là: S = 1/2. 35.15 = 262,5cm2

b. Diện tích tam giác là: S = 1/2.35.15 = 262,5dm2 (đổi 3,5m = 35dm)

Câu 8: Tính diện tích hình tam giác MDC. Biết hình chữ nhật ABCD bao gồm AB = 25 cm, BC = 16cm.

Giải:

Xét tam giác MDC, ta thấy chiều cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật ABCD. Vị đó, diện tích s tam giác MDC là S = 1/2.CD.BC = 1/2.25.16 = 200cm2

Câu 9: Tính diện tích hình tam giác MDN. Biết hình vuông ABCD tất cả cạnh 20cm và AM = MB, BN = NC.

Giải:

Ta có: AM = MB = BN = NC = 20:2 = 10cm

Diện tích tam giác DAM là SDAM = đôi mươi x 10 : 2 = 100 cm2

Diện tích tam giác MBN là SMBN = 10 x 10 : 2 = 50cm2

Diện tích tam giác NCD là SNCD = trăng tròn x 10 : 2 = 100cm2

Diện tích hình vuông vắn ABCD là: SABCD = trăng tròn x 20 = 400cm2

Do đó, diện tích tam giác MND là: SMND = SABCD - SDAM - SMBN - SNCD = 150cm2

Câu 10: Tính độ lâu năm cạnh đáy của hình tam giác có độ cao là 2/5m và mặc tích là 1200 cm2

Giải:

Cạnh đáy của tam giác là 12.2 : 2/5 = 60m (đổi 1200cm2 = 12m2)

Câu 11: Tính diện tích s hình tứ giác MBND. Biết hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài DC = 36 cm; chiều rộng AD = trăng tròn cm cùng AM = 1/3 MB , BN = NC.

Giải:

Ta có: AB = 1/3MB = 1/4AB = 1/4CD = 9cm, Suy ra: MB = 27cm

BN = NC = 50% BC = 1/2AD = 10cm

Diện tích ABCD là 20 x 36 = 720cm2

Diện tích tam giác DCN là 1/2.NC.DC = 1/2.10.36 = 180cm2

Diện tích tam giác AMD là 1/2.AM.AD = 1/2.20.9 = 90cm2

Do đó, diện tích s DMBN là S = SABCD - SAMD - SDCN = 720 - 80 - 90 = 450m2

Câu 12: Tính diện tích s hình bình hành ABCD. Biết diện tích s hình tam giác ADC là 100 cm2.

Giải:

Ta có: SACB = SDAC (dễ dàng minh chứng được)

Mà SABCD = SADC + SACB

Suy ra, SABCD = 200cm2

Câu 13: Tính độ cao AH của hình tam giác vuông ABC. Biết: AB = 30 centimet ; AC = 40 centimet ; BC = 50 cm.

Giải:

Ta có diện tích tam giác ABC: SABC = 1/2.AB. AC = 1/2.AH.BC

=> AH = AB.AC: BC = 30.40 : 50 = 24cm

2. Tính diện tích s hình thang

Câu 1: Đánh vết (x ) vào ô tròn đặt dưới hình thang trong những hình sau:

Giải:

Câu 2: Viết tên các hình thang vuông bao gồm trong hình chữ nhật ABCD.

Giải:

Các hình thang vuông là AMND, MBCN, ABKI, CKID

Câu 3: Tính diện tích hình thang biết:

a) Độ nhiều năm hai đáy là 15 centimet và 11 cm, chiều cao là 9 cm.b) Độ lâu năm hai lòng là 20,5 m và 15,2 m, chiều cao là 7,8 m.

Giải:

a. Diện tích hình thang là 1/2. (15 + 11). 9 = 117 cm2b. Diện tích hình thang là 1/2. (20,5 + 15,2). 7,8 = 139,23m2

Câu 4: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải:

Câu 5: Tính diện tích hình thang AMCD. Biết hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 27 cm; BC = 14 cm; AM = 2/3 AB

Giải:

Ta có, độ lâu năm AM = 27.2/3 = 18cm

Tính diện tích s hình thang là 1/2. (18 +27) .14 = 315cm2

Câu 6: Tính diện tích s hình thang AMCD. Biết hình chữ nhật ABCD gồm AB = 42 cm; AD = 30 cm; AM = 1/4 AB; AN = NB.

Giải:

Ta có: AN = NB = 1/2AB = 21cmAM = 1/4AB = 10,5cmMN = AN - AM = 10,5cmDiện tích hình thang MNCD là 1/2. 30. (42 + 10,5) = 787,5cm2

3. Tính diện tích s hình tròn, chu vi hình tròn

Câu 1: Vẽ hình tròn có 2 lần bán kính d:

a) d = 7cm

b) d = 2/5 dm

Giải:

a. D = 7 đề xuất r = 7 : 2 = 3,5cm

b. D = 2/5dm = 4cm buộc phải r = 2cm

Câu 2: Vẽ (theo mẫu):

Câu 3: Tính chu vi hình tròn trụ có bán kính r:

a) r = 5cmb) r = 1,2 dmc) r = 3/2 m

Giải:

a. Chu vi hình tròn trụ là 2.3,14.5 = 31,4cmb. Chu vi hình trụ là 2.3,14.1,2 = 7,526dmc. Chu vi hình trỏn là 2.3,14.3/2 = 9,42m

Câu 4: Tính chu vi hình trụ có 2 lần bán kính d:

a) d = 0,8 mb) d = 35 cmc) d = 8/5 dm

Giải:

a. Chu vi hình tròn là 3,14 . 0,8 = 2,512mb. Chu vi hình tròn trụ là 3,14 . 35 =109,9cmc. Chu vi hình tròn là 3,14 .8/5 = 5,024 dm

Câu 5:

a) Tính con đường kính hình tròn có chu vi là 18,84 cm.b) Tính bán kính hình trụ có chu vi là 25, 12 cm

Giải:

a. Đường kính của hình tròn là 6cmb. Bán kính của hình tròn là 4cm

Câu 6: Bánh xe nhỏ nhắn của một lắp thêm kéo có nửa đường kính 0,5 m. Bánh xe lớn của sản phẩm kéo đó có bán kính 1m.Hỏi khi bánh xe bé xíu lăn được 10 vòng thì bánh xe to lăn được mấy vòng?

Giải:

Chu vi bánh xe nhỏ xíu là 2 . 3,14 . 0,5 = 3,14mChu vi bánh xe lớn là 2 . 3,14 . 1 = 6,28m

Bánh xe nhỏ xíu lăn 10 vòng được quãng đường là 3,14 x 10 = 31,4m

31,4m cũng là quãng mặt đường bánh xe to lăn được đề nghị bánh xe béo lăn được số vòng là 31,4 x 6,28 = 5 vòng.

https://daquy.edu.vn/cac-dang-toan-tinh-dien-tich-cac-hinh-lop-5-58276n.aspx Để có tác dụng được những dạng toán diện tích những hình lớp 5 trên hiệu quả, các em học sinh nên xem lại những công thức tính diện tích. Nếu như những em làm được các dạng toán này, khi gặp phải dạng bài xích này đều hoàn toàn có thể giải quyết cấp tốc chóng.