SIZE S: tương đương cao 1m4 – 1m6 nặng 35kg – 44kg.

Bạn đang xem: Áo phông hot trend 2021

SIZE M: tương tự cao 1m5 – 1m7 nặng nề 45kg – 57kg.SIZE L: tương tự cao 1m6 – 1m75 nặng trĩu 58kg – 70kg.

Xem thêm: Phong Cách Chụp Ảnh Cá Tính, Chụp Ảnh, Người Mẫu, Đường Phố

SIZE XL: tương đương cao 1m6 – 1m8 nặng nề 71kg – 82kg.FREESIZE: tương xứng hơn cùng với phần lớn các bạn nữ.( tương đương size XXL của nam).Để đúng chuẩn khách vui tươi chọn kích cỡ theo vòng ngực cùng chiều dài áo.

*
* Bảng kích thước Áo BunnyBoo Tay Lỡ.
299.000₫ 210.000₫","sku":"at01","variation_description":"","variation_id":57,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":210000,"display_regular_price":299000,"image":"title":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","alt":"u00c1o phông thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":68,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"299.000₫ 210.000₫","sku":"at02","variation_description":"","variation_id":58,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":210000,"display_regular_price":299000,"image":"title":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png","alt":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-600x600.png","srcset":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-600x600.png 600w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-300x300.png 300w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-100x100.png 100w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-1024x1024.png 1024w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-150x150.png 150w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-768x768.png 768w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-1536x1536.png 1536w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":70,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"299.000₫ 210.000₫","sku":"at03","variation_description":"","variation_id":59,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":210000,"display_regular_price":299000,"image":"title":"u00c1o phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","alt":"u00c1o phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":68,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"299.000₫ 210.000₫","sku":"at04","variation_description":"","variation_id":60,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":210000,"display_regular_price":299000,"image":"title":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png","alt":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-600x600.png","srcset":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-600x600.png 600w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-300x300.png 300w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-100x100.png 100w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-1024x1024.png 1024w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-150x150.png 150w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-768x768.png 768w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-1536x1536.png 1536w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":70,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"299.000₫ 210.000₫","sku":"at05","variation_description":"","variation_id":61,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":210000,"display_regular_price":299000,"image":"title":"u00c1o phông thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","alt":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":68,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"299.000₫ 210.000₫","sku":"at06","variation_description":"","variation_id":62,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":310000,"image":"title":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png","alt":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-600x600.png","srcset":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-600x600.png 600w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-300x300.png 300w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-100x100.png 100w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-1024x1024.png 1024w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-150x150.png 150w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-768x768.png 768w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-1536x1536.png 1536w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":70,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"310.000₫ 220.000₫","sku":"at07","variation_description":"","variation_id":63,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":310000,"image":"title":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","alt":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":68,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"310.000₫ 220.000₫","sku":"at08","variation_description":"","variation_id":64,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":230000,"display_regular_price":320000,"image":"title":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png","alt":"u00c1o thun phông tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-600x600.png","srcset":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-600x600.png 600w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-300x300.png 300w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-100x100.png 100w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-1024x1024.png 1024w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-150x150.png 150w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-768x768.png 768w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-1536x1536.png 1536w, https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png 2048w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/4gau-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":70,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"320.000₫ 230.000₫","sku":"at09","variation_description":"","variation_id":65,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_____________________size":"","attribute_____________________mau":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":320000,"image":"title":"u00c1o phông thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","caption":"u00c1o phông thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","url":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","alt":"u00c1o thun tay lu1ee1 nam-nu1eef, u00e1o phu00f4ng freesize cu1eb7p u0111u00f4i","src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","full_src_w":2048,"full_src_h":2048,"gallery_thumbnail_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://daquy.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/2gau.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":68,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"320.000₫ 220.000₫","sku":"at10","variation_description":"","variation_id":66,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
____________________(Size)Chọn một tùy chọnSMLXLFreesize
____________________(Màu)Chọn một tùy chọnTrắngĐenXóa