Này tình nhân hởi em number one.Trong trái tim này em number one, suốt cuộc sống number one. Sông cạn đá mòn ,dù sao đi nửa em vẩn number one.Dù em như ánh sao trời sáng sủa soi khắp chỗ nơi nàng đã đến ôi tốt vời.Tình chán bỏ ra phút ban đầu, hiến dâng hết cho tất cả những người và đang mãi yêu bạn thôi.Đường tình nào được mấy ai đồng ý thật các đắng cai.Hởi fan dấu yêu của tôi ơi !xin em đừng đa nghi , xin em đừng hững hờ.Ứ Ờ Ứ Ờớ ờ ớ ờ……..Này người yêu hởi em number one.Trong trái tim này number one, suốt cuộc sống number one. Sông cạn đá mòn ,dù sao đi nửa em vẩn number one.

Bạn đang xem: Anh number one ngọc sơn

Đá đa đà đá…đa …..…lá la là lá ………..….. Lá la là lá………..Em vẩn number one. Đá đa đà đá…đa …..…lá la là lá ………..….. Lá la là lá………..Em vẩn number one. Đá đa đà đá…đa …..…lá la là lá ………..….. Lá la là lá……….. Em vẩn number one.

Xem thêm: Đồ Cho Bé Gái 1 Tuổi Cực Xinh, Sale Sốc, Với Nhiều Ưu Đãi, Quần Áo Cho Bé An Toàn, Chính Hãng, Giá Tốt


Này người yêu hởi em number one.Trong trái tim này em number one, suốt cuộc sống number one. Sông cạn đá mòn ,dù sao đi nửa em vẩn number one.Dù em như ánh sao trời sáng sủa soi khắp vị trí nơi nàng đã đi vào ôi hay vời.Tình chán đưa ra phút ban đầu, hiến dưng hết cho những người và vẫn mãi yêu người thôi.Đường tình làm sao được mấy ai gật đầu thật các đắng cai.Hởi người dấu yêu của tôi ơi !xin em đừng nhiều nghi , xin em chớ hững hờ.Ứ Ờ Ứ Ờớ ờ ớ ờ……..Này người yêu hởi em number one.Trong trái tim này number one, suốt cuộc đời number one. Sông cạn đá mòn ,dù sao đi nửa em vẩn number one.

Đá đa đà đá…đa …..…lá la là lá ………..….. Lá la là lá………..Em vẩn number one. Đá đa đà đá…đa …..…lá la là lá ………..….. Lá la là lá………..Em vẩn number one. Đá nhiều đà đá…đa …..…lá la là lá ………..….. Lá la là lá……….. Em vẩn number one.


*Sến

các Ca Sĩ

*
2.046.815


http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20120119/79GhmD86EF2D9n8npVHx590bd891d7bfe.jpg

Sến

Ngọc đánh ft hồ Phương Liên

*
1.736.669


http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20120119/OeHdbDH6HgvccXenrNNM5982d4b216c89.JPG
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20160905/3xJsSI6Utgaordwvvg4g58f5ef0a1549e.jpg
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20120119/xdowLIfKGuRCKsbtaOcY5f5342747721b.JPG
http://musicmd1fr.daquy.edu.vn.net/bucket-image-daquy.edu.vn/images/singer/20220715/iFZPlLu0JIIjnHKU5sEH62d13a0469841.jpg